הגשת התנגדות באמצעות עורך דין מקצועי ומנוסה

0
209
קרדיט: canva

בכדי לתת לצוואה תוקף מחייב באופן שיאפשר לממש את כל האמור בה, יש צורך להגיש לגביה בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות וזאת בהתאם להוראות של חוק הירושה תשכ"ה- 1965 ותקנות הירושה תשנ"ח- 1998. לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם, רשאי כל מי שחפץ להגיש התנגדות לצוואה. הגשת התנגדות לצוואה איננה מהווה דבר קל ובמיוחד כאשר מדובר על צוואה שנערכה בצורה חוקית. בית המשפט לרוב ישאף מה שיותר לשמור על רצונו של המנוח אשר הוא פירט בצוואתו ועל כן, כדאי מאוד להגיש את ההתנגדות המדוברת באמצעות עורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום ירושות וצוואות.

מי יכול להגיש התנגדות לביצוע צוואה?

התנגדות לצוואה מהווה למעשה כתב טענות אשר מכיל את הטענות שבגינן מבוקש לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה למתן צו קיום צוואה. את ההתנגדות יש להגיש בפני רשם הירושות תוך 14 ימים ממועד הפרסום של דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות. עם הגשת ההתנגדות, התיק יועבר בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה וזאת לצורך קיום דיון בפניו בעניין זה והכרעה על ידו. סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות תוך הזמן שנקבע כל עוד לא ניתן הצו"- כלומר, כל אדם אשר יש לו עניין כלשהו לגבי הבקשה לצו קיום צוואה וסבור שאין לקיים את הצוואה כפי שהיא, רשאי להגיש התנגדות. בפועל ההתנגדויות הללו מוגשות לרוב על ידי יורשים, קרובי משפחה של המצווה אשר בגין הצוואה חשים מקופחים. לעיתים מדובר על יורש שקיבל הבטחה מהמצווה לקבלת נכס כלשהי והיא לא מצאה את הביטוי שלה בנסגרת הצוואה או אדם שיש לו היכרות עם המנוח וטוען שהצוואה לא מתאימה לאופיו או רצונותיו האמיתיים. יחד עם זאת, נטיית החוק והפסיקה היא בראש ובראשונה לכבד את רצונו של המצווה כפי שהוא בא לידי ביטוי בנוסח הצוואה ועל כן, בכדי שההתנגדות לקבלת הצו תתקבל יש לבסס אותו על עילות המקובלות בעניין הזה ולהוכיח כמו שצריך.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה?

כאמור, את ההתנגדות לצו קיום הצוואה יש להגיש בפני רשם הירושות תוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות וישנם מקרים מיוחדים שבהם רשאי רשם הירושות או בית המשפט לענייני המשפחה לקבוע מועד מאוחר יותר. את ההתנגדות יש להגיש בכתב והיא צריכה לכלול את כל נושאי ההתנגדות והנימוקים השונים. יש לצרף עותק לבית המשפט לענייני משפחה. מעבר לכך יש לצרף לנוסח התנגדות מסמכים שונים כגון: תצהיר מאומת בפני עורך דין, קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת הליך וייפוי כח של המתנגד המיוצג על ידי עורך דין.

בכדי להגיש התנגדות בצורה נכונה ובכדי להגדיל עד כמה שניתן את הסיכויים שההתנגדות תתקבל, חשוב מאוד להגיש אותה על ידי עורך דין מומחה בתחום זה.חייגו עכשיו: 077-510-0268